Çalıştay Hakkında


TÜBİTAK desteği ile yürütülen 114K725 Nolu “Engelsiz Fen Eğitimi (EFE): İlköğretim 6. Sınıf Görme Engelli Öğrencilere Etkili Fen Öğretimine Yönelik Bir Öğretim Tasarımı ve Değerlendirme” projesi kapsamında ilköğretim 6. sınıf görme engelli öğrencilerin Fen Bilimleri dersine yönelik öğrenme ihtiyaçları belirlenmiş ve öğrencilerin bu ihtiyaçlarına yönelik olarak 6. sınıfta farklı öğrenme alanlarından (Canlılar ve Hayat, Madde ve Değişim, Fiziksel Olaylar) seçilen ünitelerde (Ünite 5: Bitki ve Hayvanlarda Üreme, Büyüme ve Gelişme; Ünite 6: Madde ve Isı; Ünite 7: Elektriğin İletimi) yer alan temel fen kavramlarının etkili öğretimini sağlamak amacıyla çeşitli öğretim materyal ve etkinlikleri tasarlanmış ve geliştirilmiştir. Geliştirilen ürünler Erzurum Yakutiye Görme Engelliler Ortaokulunda uygulanmış ve uygulama sürecine yönelik veriler toplanmıştır. Elde edilen veriler ışığında görme engelli öğrenciler için tasarlanan ve geliştirilen öğretim materyal ve etkinlikleri ile desteklenen fen bilimleri derslerinde daha etkili bir öğrenme gerçekleştirildiği tespit edilmiştir. Elde edilen bu sonuçların ülkemizde mevcut diğer görme engelliler okullarında görev yapan fen bilimleri öğretmenleri, değişik kurum ve kuruluşlarda görev yapan ve özel gereksinimli öğrencilere fen öğretimine yönelik olarak araştırma yapan araştırmacıları, görme engellilere yönelik eğitsel faaliyet yürüten sivil toplum kuruluşu temsilcileri, ulusal medya temsilcileri ve Erzurum Milli Eğitim Müdürlüğündeki paydaşlarımızla paylaşılabilmesi amacıyla “Engelsiz Fen Eğitimi Çalıştayı” adı altında bir etkinlik düzenlenmiştir. Çalıştay 16 Mayıs 2017 tarihinde Atatürk Üniversitesi merkez yerleşkesinde düzenlenecektir.

Çalıştayda görme engelli öğrenciler için 6. Sınıf düzeyinde geliştirilen öğretim materyalleri, bu materyallerin geliştirilmesi için kullanılan teknolojik araçlar ve bu materyallerin nasıl tasarlanıp geliştirildiğine yönelik olarak katılımcılara sunumlar yapılacak ve uygulamalı olarak hem materyalleri kullanmaları hem de görme engellilere fen öğretimine yönelik olarak geliştirilecek materyal ve etkinliklerde dikkat edilecek hususlar üzerinde durulacaktır. Bu eğitimden yararlanmak ve görme engelli öğrencilerimize daha çok yarar sağlayabilmek için sizleri üniversitemize bekliyoruz. Çalıştay giderleri TÜBİTAK 114K725 nolu proje bütçesinden karşılanacak olup katılım ücretsizdir. Sınırlı sayıda katılımcı kabul edilecektir. Çalıştaya katılmak isteyenlerin aşağıdaki linkten kayıt yaptırması gerekmektedir.

Prof. Dr. Mustafa SÖZBİLİR
Proje Yürütücüsü