thumb1

Kısa Biyografi


Genelde fen eğitimi, özelde ise kimya eğitimi alanında çalışıyorum. Ağırlıklı olarak araştırma yöntemleri ve alan eğitimi konularında değişik dersler vermekteyim. Araştırma ilgi alanlarım arasında aşağıdaki genel konu başlıkları yer almaktadır:

Fen Eğitiminde Araştırma-Uygulama Boşluğu: Özellikle öğretmenlerin fen eğitimi araştırmalarını takip etme, anlama ve uygulamaya yansıtabilme durumları ile eğitim araştırmalarına karşı tutumlarının belirlenmesi.

Kavram Öğrenimi: Özellikle üniversite düzeyinde öğrencilerin temel kimya ve bazı termodinamik kavramlarını öğrenme düzeyleri ve sahip oldukları kavram yanılgılarının belirlenmesi.

Yaşam Temelli (Context-based) Öğretim: Yaşam temelli öğretimin yenilenen ortaöğretim kimya programlarında uygulanabilir uygun materyal geliştirme ve etkinliklerinin değerlendirilmesi konularındaki çalışmalar.

Probleme Dayalı Öğretim (PDÖ): PDÖ nün kimyanın değişik konularına uygulanmasına yönelik materyal geliştirme ve etkinliklerinin değerlendirilmesi konularındaki çalışmalar.

Öğretim Programı Çalışmaları: İlköğretim Fen Bilimleri ve Ortaöğretim Kimya Öğretim programlarının uygulama sürecinde incelenmesi ve değerlendirilmesi üzerine çalışmalar.

İçerik Analizi Çalışmaları: Fen ve matematik eğitimi araştırmalarındaki güncel eğilimler üzerine yapılan içerik analizi çalışmaları.

Özel Eğitim Çalışmaları: Görme engellilere fen ve kimya öğretimi üzerine çalışmalar.

Web Sayfası
thumb1

Kısa Biyografi


İlk ve orta öğrenimini Erzurum’da tamamladı. 1999 yılında başlamış olduğu Atatürk üniversitesi O.F.M.A Biyoloji Öğretmenliği Tezsiz Yüksek Lisans öğrenimini 2004 yılında tamamladı. Aynı yıl Atatürk Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü bünyesinde başlamış olduğu doktora öğrenimine 2011 yılından itibaren Atatürk Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü Biyoloji Eğitimi Bilim Dalında devam etti. 2009-2011 yılları arasında Atatürk Üniversitesi Kazım Karabekir Eğitim Fakültesi Biyoloji Eğitimi Anabilim Dalında Araştırma Görevlisi olarak çalıştı. 2011 yılında doktora öğrenimini tamamlamış olup 2012 yılından beri aynı fakültede Yrd. Doç. Dr. olarak görevine devam etmektedir.

Web Sayfası
thumb1

Kısa Biyografi


Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Özel Eğitim Bölümü öğretim elemanlarından Yrd. Doç. Dr. Salih ÇAKMAK; Lisans, Yüksek Lisans ve Doktorasını Gazi Üniversitesi Görme Engelliler Eğitimi Anabilim Dalı’nda tamamlamıştır. 2006 yılından beri Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Özel Eğitim Bölümü’nde görev yapmaktadır. Görme Engelliler Eğitimi alanında Aile Eğitimi, Sınıf yönetimi ve Erken Çocukluk Dönemi alanlarında çalışmaktadır.

Web Sayfası
thumb1

Kısa Biyografi


12 Mart 1980 yılında Karaman'da doğdu. Lisans eğitimini Kafkas Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi Fizik Bölümünde (2002) Yüksek Lisans eğitimini ise “CMS Deneyinde Kullanılan Hf Detektörlerinin Enerji Çözünürlüğü ve Lineerliği” isimli teziyle aynı üniversitenin Fen Bilimleri Enstitüsü'nde tamamladı (2004). Yüksek lisans eğitimi süresince kadrolu olarak sınıf ve fizik öğretmenlikleri yapmıştır (2002- 2004). Kafkas Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, Ortaöğretim Fen ve Matematik Alanları Eğitimi (OFMAE) Bölümü, Fizik Eğitimi Ana Bilim Dalı'nda 2005 yılında Araştırma Görevlisi olarak çalışmaya başlamıştır. Doktora eğitimine ise 2007 yılında Orta Doğu Teknik Üniversitesi'nde başlamış olup kaynaştırmalı sınıflarda görme engelli öğrencilerin fizik öğrenebilmesi konusunda doktora tezini tamamlamıştır (2014). Halen Kafkas Üniversitesi Eğitim Fakültesi’nde çalışmaktadır. Evli ve iki çocuk babasıdır. Araştırmacı hakkında detaylı bilgi için: www.fizikli.com, İletişim bilgileri için: www.fizikli.com/editor sayfalarını ziyaret edebilirsiniz.

Web Sayfası

Cem ASLAN (Bursiyer)

Projede Görev Yaptığı Süre:15 Nisan2015 - 15 Temmuz 2017
thumb1

Kısa Biyografi


Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Özel Eğitim Bölümü öğretim elemanı Arş. Gör. Cem ASLAN; Lisan ve Yüksek Lisansını Gazi Üniversitesi Görme Engelliler Eğitimi Anabilim Dalı’nda tamamlamıştır. Doktorasına ise Gazi Üniversitesi Özel Eğitim Anabilim Dalı’nda devam etmektedir. 2013 yılından beri Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Özel Eğitim Bölümü Görme Engelliler Eğitimi Anabilim Dalı’nda görev yapmaktadır. Görme Engelliler Eğitimi alanında işlevsel görme ve az gören çocuklar alanlarında çalışmaktadır.

Web Sayfası

Aydın KIZILASLAN (Bursiyer)

Projede Görev Yaptığı Süre:15 Nisan 2015 - 15 Temmuz 2016
thumb1

Kısa Biyografi


2009’ te ODTÜ Kimya Eğitimi Bölümünden mezun oldum. 2010’da Atatürk Üniversitesi Kimya Eğitimi Anabilim Dalında Araştırma Görevlisi oldum. Halen Görme Engelli Bireylere fen öğretimi konusunda doktora çalışmamı yürütmekteyim.

Tez konusu:

İlköğretim 8. Sınıf Görme Engelli Öğrencilere “Maddenin Halleri Ve Isı” Ünitesindeki Kavramların Öğretimi

Web Sayfası

S.Levent ZORLUOĞLU (Bursiyer)

Projede Görev Yaptığı Süre:15 Nisan 2015 - 15 Şubat 2017
thumb1

Kısa Biyografi


Artvin Çoruh Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, Araştırma Görevlisi

ÇALIŞMA ALANLARI

Tasarım tabanlı araştırma, bilimsel okuryazarlık, kavram geliştirme, görme engelli öğrencilere yönelik fen/kimya eğitimi alanında eğilimler.

DOKTORA TEZ KONUSU

İlköğretim 6. Sınıf görme engelli öğrencilere fen bilimleri dersinde yeralan ‘‘maddenin tanecikli yapısı” ünitesine ilişkin kavramların öğretimi

Web Sayfası

Fatih YAZICI (Bursiyer)

Projede Görev Yaptığı Süre:15 Nisan 2015 - 15 Temmuz 2017
thumb1

Kısa Biyografi


1984 yılında Denizli’nin Çivril ilçesinde doğdum. İlkokul öğrenimimi Denizli Halil İbrahim Demireren Cumhuriyet İlkokulunda, ortaokul öğrenimimi ise Denizli Merkez Ortaokulunda tamamladım. Ardından Denizli Türk Eğitim Vakfı Anadolu Lisesinden 2002 yılında mezun oldum. 2003 yılında başlamış olduğum Atatürk Üniversitesi Kazım Karabekir Eğitim Fakültesi İlköğretim Fen bilgisi Öğretmenliği Lisans Programını 2007 yılında tamamladım ve aynı yıl Mardin Kızıltepe Mehmet Doğru İlköğretim Okulunda Fen ve Teknoloji/Fen bilimleri öğretmeni olarak göreve başladım. 2009 yılından beri Erzurum’un çeşitli il ve ilçelerindeki ortaokullarda görev aldım ve halen Erzurum Palandöken Âşık Yaşar Reyhani Ortaokulunda çalışmaktayım. Ayrıca 2009 yılında Atatürk Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü bünyesinde İlköğretim Fen Bilgisi Eğitiminde yüksek lisans öğrenimime başladım ve 2012 yılında ‘‘İlköğretim 6-8. Sınıf Öğretmenlerinin Ölçme-Değerlendirme Yaklaşımlarını Kullanabilme Durumları: Erzurum Örneklemi’’ başlıklı tez ile yüksek lisansımı tamamladım. 2012 yılında Atatürk Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü İlköğretim Fen Bilgisi Eğitimi Bilim Dalında başlamış olduğum doktora öğrenimime halen devam etmekte ve görme engellilere fen eğitimi üzerine çalışmalar yapmaktayım. Ayrıca TÜBİTAK destekli 114K725 numaralı ‘’Engelsiz Fen Eğitimi (Efe): İlköğretim 6. Sınıf Görme Engelli Öğrencilere Etkili Fen Öğretimine Yönelik Bir Öğretim Tasarımı ve Değerlendirme’’ başlıklı projede araştırmacı olarak görev yapmaktayım. Evliyim ve 1 kızım var.

Betül OKCU (Bursiyer)

Projede Görev Yaptığı Süre:15 Nisan 2015 - 15 Temmuz 2016
thumb1

Kısa Biyografi


1983 yılında Erzurum ’da doğdu. İlköğretimin birinci kademesini Erzurum Merkez Atatürk İlkokulu’nda ikinci kademesini Erzurum Merkez Sabancı Orta Okulu’nda, Lise öğrenimimi ise Erzincan Nevzat Ayaz Fen Lisesi’nde tamamladı. Lisans öğrenimini Atatürk Üniversitesi Kazım Karabekir Eğitim Fakültesi İlköğretim Bölümü Fen Bilgisi Öğretmenliği Anabilim dalında tamamladı. 2006 yılında Atatürk Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü İlköğretim Anabilim Dalı Fen Bilgisi Bilim Dalında yüksek lisans öğrenimine başladı. 2011 yılı itibariyle Atatürk Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü İlköğretim Anabilim Dalı Fen Bilgisi Bilim Dalında doktorasını yapmış ve 2016 yılında tamamlamıştır.

Dilek TEKE (Bursiyer)

Projede Görev Yaptığı Süre:15 Temmuz 2016 - 15 Temmuz 2017
thumb1

Kısa Biyografi


1987 yılında DenHaag-Hollanda’da doğdu. İlköğrenimi Aksaray Fatma Mithat Gürsoy İlköğretim Okulu’nda, lise öğrenimini de Yabancı Dil Ağırlıklı Aksaray Lisesi’nde tamamladı. 2008 yılında girdiği Atatürk Üniversitesi, Kazım Karabekir Eğitim Fakültesi, Kimya Öğretmenliği Bölümü’nden 2013 yılında mezun oldu. Aynı yıl Atatürk Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Biyokimya Anabilim Dalında yüksek lisans öğrenimine başladı ve 2016 yılında bitirdi. Atatürk Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Kimya Eğitimi Anabilim Dalında 2014 yılında yüksek lisans öğrenimine başladı ve 2017 yılında tamamladı.Ömer Çağatay ÇELEBİ (Bursiyer)

Projede Görev Yaptığı Süre:15 Nisan 2015 - 30 Haziran 2016
thumb1

Kısa Biyografi


1993 yılında Erzurum’da doğdum. Eğitim hayatımı Erzurum’da sürdürüyorum. İlkokulu 50. Yıl İlköğretim Okulunda tamamladım. Liseyi Atatürk Anadolu Teknik Lisesi Bilişim Teknolojileri Bölümü Bilgisayar Programcılığı alanında tamamladım. Daha sonra ise çok istediğim Bilgisayar Öğretmenliği Bölümünü kazandım ve Atatürk Üniversitesinden mezun oldum.

Web Sayfası

Beyza DEMİR (Bursiyer)

Projede Görev Yaptığı Süre:15 Kasım 2016 - 15 Temmuz 2017
thumb1

Kısa Biyografi


25 Mayıs 1995 yılında Samsun’ da doğdum. Eğitim hayatımı Erzurum’da sürdürüyorum. Liseyi Samsun Karadeniz Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Bilişim Teknolojileri Bölümü Bilgisayar Programcılığı alanında tamamladım. Şu anda Atatürk Üniversitesi Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi Bölümü 4.Sınıf öğrencisiyim.