Engelsiz Fen Eğitimi resmi web sitesine hoşgeldiniz.


Projenin Amacı ve kapsamı:

TÜBİTAK ARDEB SOBAG desteği ile yürütülen bu proje; ilköğretim 6. sınıf görme engelli öğrencilerin Fen Bilimleri dersine yönelik öğrenme ihtiyaçlarını belirleyerek, 6. sınıfta farklı öğrenme alanlarından (Canlılar ve Hayat, Madde ve Değişim, Fiziksel Olaylar) seçilen ünitelerde (Ünite 5: Bitki ve Hayvanlarda Üreme, Büyüme ve Gelişme; Ünite 6: Madde ve Isı; Ünite 7: Elektriğin İletimi) yer alan temel fen kavramlarının etkili öğretimini sağlamayı amaçlamaktadır.

Proje sonunda, geliştirilecek öğretim tasarımının; görme engelli öğrencilerin fen öğrenimine yönelik ihtiyaçlarını gidermeye katkı sağlayacağı, kavram öğrenme süreçlerinde başarıyı artıracağı, hazırlanan materyallerin öğretim sürecinde var olan öğretim materyal ve etkinlik eksikliğini gidermeye katkı sağlayacağı, gelecekte görme engelli öğrencilere fen öğretimi konusunda etkin bir hizmet içi eğitim düzenlemede yol göstereceği ve program geliştirme uzmanlarına program geliştirme sürecinde, görme engelli öğrencilerin ihtiyaçlarını da göz önünde bulundurmaları konusunda rehberlik edeceği düşünülmektedir.