Proje faaliyetleri:
Projede tasarım tabanlı araştırma deseni kullanılacaktır. 24 ayda tamamlanması planlanan bu proje üç aşamadan oluşmaktadır:
Projenin ilk aşaması, görme engelli öğrencilerin fen öğrenimi konusundaki bireysel öğrenme ihtiyaçlarının tespiti ve incelemeye konu olan temel fen kavramlarını anlama düzeylerini belirlemeye yönelik bir durum çalışması niteliğindedir. Bu aşama nitel bir yaklaşımın kullanımını gerektirmektedir. Bu kapsamda ihtiyaç analizi; sınıf içi gözlemler ve yarı-yapılandırılmış öğrenci ve öğretmen görüşmeleri yoluyla yapılacaktır.
İkinci aşamada, belirlenen ihtiyaçlar doğrultusunda seçilen ünitelerdeki temel fen kavramlarına yönelik öğretim materyal ve etkinlikleri tasarlanacak ve görme engelli öğrencilere uygulanacaktır.
Üçüncü aşamada ise tasarımın kullanışlılığı, uygulanabilirliği ve kavram öğrenimine olan katkısı sınıf içi gözlemler ve yarı-yapılandırılmış öğrenci ve öğretmen görüşmeleri yoluyla değerlendirilecektir.
Her üç aşamada veriler 2014-15 ve 2015-16 eğitim-öğretim yıllarında Erzurum Yakutiye Milli Eğitim Müdürlüğü Erzurum Görme Engelliler Ortaokulu 5. ve 6. sınıfa devam eden öğrenciler ve öğretmenlerden elde edilecektir.

IVth International Eurasian Educational Research Congress (EJER Congress 2017)

Kongre 11–14 Mayıs 2017 tarihinde Denizli/ Pamukkale Üniversitesi’nde düzenlenmiştir. Kongrede proje kapsamında “Görme Engelli Öğrenciler İçin “Çiçekli Bitkilerde Hayat Döngüsü” Konusunun Öğretimine Yönelik Bir Materyal Tasarımı” isimli çalışma proje bursiyeri Fatih YAZICI tarafından sözlü bildiri olarak sunulmuştur.

Mayıs 2017

NARST-2017

Kongre 22–25 Nisan 2017 tarihinde Amerika Birleşik Devletleri Texas’ta düzenlenmiştir. Kongrede proje kapsamında “An Instructional Material for Teaching ‘Life Cycle of a Frog’ to Visually Impaired Students” isimli çalışma proje yürütücüsü Prof. Dr. Mustafa SÖZBİLİR tarafından sözlü bildiri olarak sunulmuştur.

Nisan 2017

26. Uluslararası Eğitim Bilimleri Kongresi (ICES-UBEK 2017)

Kongre 20–23 Nisan 2017 tarihinde Antalya’da düzenlenmiştir. Kongrede proje kapsamında “6. Sınıf Görme Engelli Öğrencilere “Üreme, Büyüme ve Gelişme” Ünitesinin Öğretimi” ile “Tasarım Tabanlı Öğretim Yönteminin Görme Engelli Öğrencilerin Fen Bilimleri Dersindeki Tutum ve Motivasyonlarına Etkisi” isimli çalışmalar proje bursiyeri Fatih YAZICI tarafından sözlü bildiri olarak sunulmuştur.

Diğer taraftan aynı kongrede proje bursiyeri Dilek TEKE tarafından “Görme Yetersizliği Olan Öğrencilere ‘madde ve Isı’ Ünitesindeki Kavramların Öğretimi” isimli çalışma sözlü bildiri olarak sunulmuştur.

Nisan 2017

Toplantı 10: 21 Ocak 2017

Gündem: Proje araştırmacılarından Gazi Üniversitesinden Yrd. Doç. Dr. Salih Çakmak ve Arş.Gör. Cem Aslan ile Kafkas Üniversitesi öğretim üyesi Yrd. Doç. Dr. M. Şahin Bülbül ve projenin Erzurum ekibinin katılımı ile toplantı gerçekleştirilmiştir. Toplantıda, projenin şu ana kadar yapılan tüm uygulamaları gözden geçirilmiştir. Diğer taraftan, projenin 2017 yılına ait faaliyetleri konuşulmuş ve planlanmıştır.

Ocak 2017

Beyaz Baston ve Erişebilirlik Festivali

Proje ekibini temsilen Fatih Yazici ve Betül Okcu arkadaşlarımızın da katıldığı ve 14-15 Ekim 2016 tarihinde Engelsiz Erişim Derneği ile, Boğaziçi Üniversitesi Görme Engelliler Teknoloji Ve Eğitim Laboratuvarı GETEM tarafından ortaklaşa gerçekleştirilen Beyaz Baston ve Erişilebilirlik Festivalinin tüm önemli anlarını bu filmed bulabilirsiniz. Filmimiz Sesli Betimlenmiş, işaret dili ve altyazıyla sunulmuştur. Filmi hazırlayan Tuğba Aldağ’a, kullanılan Güzel fotoğrafları çeken BÜ Kurumsal İletişim ofisine, Betimleme, seslendirme, altyazı ve işaret dili için SEBEDER’e, ve festivale katılan herkese sonsuz teşekkürler. Tanıtım filmine https://www.youtube.com/watch linkinden erişielebilir. EFE materyalerinin tanıtımı 7.39-8.21 dakikalar arasında yer almaktadır.

Ekim 2016

26. Ulusal Özel Eğitim Kongresi

Kongre 5-8 Ekim 2016 tarihleri arasında Anadolu Üniversitesi'nin ev sahipliğinde Eskişehir'de gerçekleşmiştir. Kongrede proje kapsamında “Görme yetersizliği olan öğrencilere ‘Yalıtım ve Yalıtım Malzemeleri’ kavramının öğretimine yönelik bir etkinlik tasarımı” adlı çalışma poster bildiri olarak sunulmuştur.

Ekim 2016

12. Ulusal Fen Bilimleri ve Matematik Eğitimi Kongresi (XII. UFBMEK)

Kongre 28-30 Eylül 2016 tarihleri arasında Trabzon Karadeniz Teknik Üniversitesi’nde gerçekleştirilmiştir. Kongrede proje kapsamında “6. Sınıf Görme Engelli Öğrencilere ‘Isı İletkeni’ ve ‘Isı Yalıtkanı’ Kavramlarının Öğretimine Yönelik Etkinlik Ve Materyal Geliştirme”, “Görme Engelli 6. Sınıf Öğrencilerinin Fen Öğretimine Yönelik İhtiyaçlarının Kapsamlı Bir Analizi”, “Görme Yetersizliği Olan Öğrencilere Yönelik Öğretim Tasarımı Yapılırken Dikkat Edilmesi Gereken İlkeler” ve “6. Sınıf Görme Engelli Öğrenciler İçin Eşeysiz Üreme Konusunun Öğretimine Yönelik Materyal Tasarımı”4 adet sözlü bildiri sunulmuştur.

Eylül 2016

24TH IUPAC INTERNATIONAL CONFERENCE ON CHEMISTRY EDUCATION (ICCE2016)

Konferans 15-20 Ağustos 2016 tarihleri arasında Malezya’da gerçekleştirilmiştir. Kongrede proje kapsamında “An activity for teaching thermal insulation concept to visually impaired students” adlı çalışma poster olarak sunulurken “A Research Based Design for Teaching Phases of Matter and Heat to Visually Impaired Students” adlı çalışma sözlü bildiri olarak sunulmuştur.

Ağustos 2016

I. Ulusal Biyoloji Eğitimi Kongresi (UBEK 2016)

Kongre 27–28 Mayıs 2016 tarihinde Gazi Üniversitesi’nde düzenlenmiştir. Kongrede proje kapsamında “Görme Engelli Ortaokul Öğrencilerinin Bitki Ve Hayvanlarda Üreme, Büyüme Ve Gelişme Ünitesine Yönelik İhtiyaçları” ile “Görme Engelli Öğrenciler İçin Hayvanlarda Eşeyli Üreme Konusunun Öğretimine Yönelik Örnek Materyal Tasarımı” isimli çalışmalar Yrd. Doç. Dr. Şeyda GÜL tarafından poster bildiri olarak sunulmuştur.

Mayıs 2016

Projede kullanılacak kitap alımları yapıldı

İhtiyaç analizi raporunun son şekli verildi. Araştırma ekibi tarafından deneme amaçlı geliştirilen materyallerin prototipleri değerlendirildi.

Resim galerisi

Ekim 2015

İhtiyaç analizine yönelik rapor hazırlanmıştır

Nitel verilerin analizi sonucunda elde edilen verilerden projenin ihtiyaç analizine yönelik rapor hazırlanmıştır. Bu rapor uygulama esnasında ihtiyaç duyulan sınıf ortamı, materyal ortamı, öğretim yöntem ve teknikleri ile öğretmen ihtiyacını kapsamaktadır. Proje ekibinden doktora öğrencisi Betül OKCU (bursiyer) tarafından ODTÜ’de gerçekleştirilen II. Ulusal Fizik Eğitimi Kongresinde görme engelli öğrencilere yönelik hazırlanmış materyalin tanıtımı yapıldı.

Uygulamalarda kullanılacak materyallerin deneme amaçlı olarak prototipleri yapıldı.

Resim galerisi

Eylül 2015

Cihazların kurulumu

Teknik elemanlar tarafından görme engellilere özel makine, teçhizat ve diğer cihazların kurulumu ve kullanımı konusunda proje ekibi ile bilgilendirme toplantısı yapılmıştır.

Kırtasiye malzeme alımı yapılmıştır.

Projede uygulamalar esnasında toplanan veriler (gözlem, görüşme vb) değerlendirilerek nVivo da nitel analizi yapılmıştır. Arş. Gör. S. Levent ZORLUOĞLU (bursiyer) 3D yazılımının kullanımına yönelik seminere katılmıştır.

Prof. Dr. Mustafa SÖZBİLİR (proje yürütücüsü) tarafından KORE/Busan da düzenlenen 45. IUPAC Dünya Kimya Kongresi’nde “Görme Engelli Öğrencilerin Fen Öğrenimine Yönelik İhtiyaçları” başlıklı çalışma sunulmuştur.

Resim galerisi Ağustos 2015

Yaz dönemi

Proje ekibinin yaz dönemi (Temmuz-Ağustos) için iş bölümü yapılmıştır.

Proje malzemelerinin (Bilgisayar, makine ve diğer teçhizat alımları) bir kısmı alındı.

 

Temmuz 2015

Proje ekibinin ikinci toplantısı yapıldı

Toplantıda Gazi Üniversitesi görme engelliler bölümünde görev yapan proje ekibi üyeleri GİGDA sonuç raporlarını sunmuşlardır.

Ayrıca toplantıda araştırmanın uygulamalarını yapan bursiyerler tarafından etkinlikler esnasındaki gözlem sonuçları rapor edilmiş ve bu raporların değerlendirmesi yapılmıştır.

Sınıf gözlemine ait fotolar:

Atatürk Üniversitesi rektörü Prof. Dr. Hikmet Koçak ile görüşme yapılmış ve proje hakkında bilgilendirilmiştir.

Resim galerisi Haziran 2015

Proje ekibinin birinci toplantısı yapıldı

Proje ekibi ilk toplantısını proje yürütücüsü Mustafa Sözbilir’ in başkanlığında Erzurum Atatürk Üniversitesi Kazım Karabekir Eğitim Fakültesi’nde yaptı. Bu tarihte ayrıca proje ekibi görme engelliler okulunu ziyaret etmiş, çalışma kapsamına dâhil edilen görme engelli öğrenciler için işlevsel görme testi (GİGDA) uygulanmıştır.  

Resim galerisi Mayıs 2015

Proje Başladı

TÜBİTAK ARDEB SOBAG tarafından desteklenen “Engelsiz Fen Eğitimi (EFE): İlköğretim 6. Sınıf Görme Engelli Öğrencilere Etkili Fen Öğretimine Yönelik Bir Öğretim Tasarımı ve Değerlendirme (114K725)” başlıklı projemiz kabul edildi.

Proje ekibinden Yrd. Doç. Dr. M. Şahin Bülbül ile proje konusunda görüşme yapmak üzere Kars’ta toplantı bir toplantı yapıldı.

nisan

Resim galerisi Nisan 2015