Proje Kapsamında Üretilen Yayınlar


1.1. Sözbilir, M. (2016). Practical work in science with visually impaired students. In I. Eilks, S. Markic, & B. Ralle (Eds.), Science education research and practical work (pp. 169-179), Aachen: Shaker Verlag.
2.1. Sözbilir, M., Yazıcı, F., Zorluoğlu, L.S., Okcu, B., Kızılaslan, A., Gül, Ş., & Bülbül, M.Ş. (baskıda). Görme yetersizliği olan bireylere fen öğretimi. M. Ergun (Edt.). Fen bilimleri özel öğretim yöntemleri içinde (ss.xx-xx). Ankara: Nobel Yayıncılık.
5.1. Sözbilir, M., Kızılaslan, A., & Zorluoğlu, L.S. (2015, August). Teaching science to visual impaired students: What they need? Paper presented at the 45th IUPAC World Chemistry Congress, Busan, South Korea.
5.2. Sözbilir, M., Okcu, B., Gül, Ş., Zorluoğlu, L.S., Kızılaslan, A., & Yazıcı, F. (2016, May). İlköğretim 6. Sınıf görme engelli öğrencilere etkili fen öğretimine yönelik ihtiyaç analizi çalışması [A study of needs analysis towards effective science instruction for 6th grade visually impaired students]. Paper presented at the International Conference Effective Leadership and Management in Inclusive Schools: Teacher Training and Vocational Education, Arts and Sports (ELMIS 2016: TT and VAS), Konya, Turkey.
5.3. Çakmak, S., Aslan, C., & Sözbilir, M. (2016). Functional vision evaluation of low vision students. H. Sarı (Ed.). III. ELMİS (TT and VES) Uluslararası Özel Eğitim Kongresinden yansımalar içinde (s. 228-231). Konya: Palet Yayınları.
5.4. Sözbilir, M. (2016, May). Praxis of practical work in science with visually impaired students. Invited paper presented the 23rd Symposium on Chemistry and Science Education. TU Dortmund University, Germany.
5.5. Sözbilir, M., Zorluoğlu, L.S., & Kızılaslan, A. (2016, August). An activity for teaching thermal insulation concept to visually impaired students. Poster presented at the 24th International Conference on Chemistry Education (ICCE), Kuching, Sarawak, Malaysia.
5.6. Sözbilir, M., Kızılaslan, A., & Zorluoğlu, L.S. (2016, August). A research based design for teaching phases of matter and heat to visually impaired students. Paper presented at the 24th International Conference on Chemistry Education (ICCE), Kuching, Sarawak, Malaysia.
5.7. Kızılaslan, A., Sözbilir, M., & Zorluoğlu, S. L. (2016, September). An activity for teaching heat concept to visually impaired students. Poster presented at the 13rd European Conference on Research in Chemical Education (13rd ECRICE), Barcelona, Spain.
5.8. Sözbilir, M., Kızılaslan, A., Zorluoğlu, S. L. & Teke, D. (2017, April). Görme yetersizliği olan öğrencilere ‘madde ve isı’ ünitesindeki kavramların öğretimi [Teaching concepts of 'matter and heat' unit to students with visual impairments]. Paper presented at the 26th International Conference on Educational Sciences, Antalya, Türkiye.
5.9. Sözbilir, M., Gül, Ş., Yazıcı, F., Kızılaslan, A., Okcu, B., & Zorluoğlu, S.L. (2017, April). Tasarım tabanlı öğretim yönteminin görme engelli öğrencilerin fen bilimleri dersindeki tutum ve motivasyonlarına etkisi [The effect of design-based instruction on visually impaired students’ attitudes and motivations in science course]. Paper presented at 26th International Conference on Educational Sciences (ICES-2017), Antalya, Turkey.
5.10. Sözbilir, M., Yazıcı, F. & Gül, Ş. (2017, April). 6. sınıf görme engelli öğrencilere “üreme, büyüme ve gelişme” ünitesinin öğretimi [The teaching ‘Reproduction, growing and development’ unit to 6th grade students with visual impairments]. Paper presented at 26th International Conference on Educational Sciences (ICES-2017), Antalya, Turkey.
5.11. Gül, Ş., Yazıcı, F. & Sözbilir, M. (2017, April). An instructional material for teaching ‘Life Cycle of Frog’ to visually impaired students. Paper presented at the NARST 2017- Annual International Conference, San Antonio, TX, USA.
5.12. Okcu, B., Sözbilir, M., & Bülbül, M.Ş. (2017, April). Teaching electrical resistance to 6th grade visually impaired students. Paper presented at the NARST 2017- Annual International Conference, San Antonio, TX, USA.
5.13. Sözbilir, M., Gül, Ş., Yazıcı, F. (2017, May). Görme engelli öğrenciler için “çiçekli bitkilerde hayat döngüsü” konusunun öğretimine yönelik bir materyal tasarımı. Paper presented at the IV. EJER Congress, Denizli, Turkey.
5.14. Sözbilir, M., Zorluoğlu, S. L., Kızılaslan, A., & Teke, D. (2017, May). ‘Yalıtım ve yalıtım malzemeleri’ konusuna yönelik hazırlanan öğretim tasarımının görme engelli öğrencilerin akademik başarısına etkisi. Paper presented at the IV. EJER Congress, Denizli, Turkey.
5.15. Sözbilir, M., Zorluoğlu, S. L., & Kızılaslan, A. (2017, May). Görme yetersizliğinden etkilenen öğrencilere kavram öğretimine yönelik bir etkinlik tasarımı ve etkinliğin başarıya etkisi: Isı iletkeni ve ısı yalıtkan. Paper presented at the 16th International Primary Teacher Education Symposium [16. Uluslararası Sınıf Öğretmenliği Eğitimi Sempozyumu], Girne, Kıbrıs.
5.16. Sozbilir, M., Kizilaslan, A., & Zorluoglu, S.L. (2017, June). Principles of development of a chemistry unit to visually impaired students. Paper presented at the 7th Eurovariety (European Variety in University Chemistry Education), Belgrade, Serbia.
5.17. Sozbilir, M., Kizilaslan, A., & Zorluoglu, S.L. (2017, July). An instructional design model for teaching science concepts to visually impaired students. Paper presented at the 46th IUPAC World Chemistry Congress, Sao Paulo, Brazil.
6.1. Gül, Ş., Yazıcı, F., & Sözbilir, M. (2016, Mayıs). Görme engelli ortaokul öğrencilerinin bitki ve hayvanlarda üreme, büyüme ve gelişme ünitesine yönelik ihtiyaçları. I. Ulusal Biyoloji Eğitimi Kongresinde sunulan poster bildiri, Ankara.
6.2. Yazıcı, F., Gül, Ş., & Sözbilir, M. (2016, Mayıs). Görme engelli öğrenciler için hayvanlarda eşeyli üreme konusunun öğretimine yönelik örnek bir materyal tasarımı. I. Ulusal Biyoloji Eğitimi Kongresinde sunulan poster bildiri, Ankara.
6.3. Sözbilir, M., Zorluoğlu, S.L., Okcu, B., Kızılaslan, A., Yazıcı, F., Gül, Ş., Çakmak, S., Bülbül, M.Ş., & Aslan, C. (2016, Eylül). Görme yetersizliği olan öğrencilere yönelik öğretim tasarımı yapılırken dikkat edilmesi gereken ilkeler. 12.Ulusal Fen Bilimleri ve Matematik Eğitimi Kongresinde sunulan sözlü bildiri, Trabzon.
6.4. Sözbilir, M., Okcu, B., Yazıcı, F., Kızılaslan, A., Zorluoğlu, S.L., Gül, Ş., Bülbül, M.Ş. (2016, Eylül). Görme engelli 6. Sınıf öğrencilerinin fen öğretimine yönelik ihtiyaçlarının kapsamlı bir analizi. 12.Ulusal Fen Bilimleri ve Matematik Eğitimi Kongresinde sunulan sözlü bildiri, Trabzon.
6.5. Sözbilir, M., Gül, Ş., Yazıcı, F. (2016, Eylül). 6. Sınıf görme engelli öğrenciler için eşeysiz üreme konusunun öğretimine yönelik materyal tasarımı. 12.Ulusal Fen Bilimleri ve Matematik Eğitimi Kongresinde sunulan sözlü bildiri, Trabzon.
6.6. Sözbilir, M., Zorluoğlu, S.L., Kızılaslan, A. (2016, Eylül). 6. sınıf görme engelli öğrencilere “ısı iletkeni” ve “ısı yalıtkanı” kavramlarının öğretimine yönelik etkinlik ve materyal geliştirme 12.Ulusal Fen Bilimleri ve Matematik Eğitimi Kongresinde sunulan sözlü bildiri, Trabzon.
6.7. Zorluoğlu, S.L., & Sözbilir, M., (2016, Ekim). Görme engellilere dokunsal ve işitsel materyallerle fen kavramlarının öğretimi. 26. Ulusal Özel Eğitim Kongresinde sunulan sözlü bildiri, Eskişehir.
6.8. Sözbilir, M., Zorluoğlu, S.L., & Kızılaslan, A., (2016, Ekim). Görme yetersizliği olan öğrencilere ‘yalıtım ve yalıtım malzemeleri’ kavramının öğretimine yönelik bir etkinlik tasarımı. 26. Ulusal Özel Eğitim Kongresinde sunulan poster bildiri, Eskişehir.
7.1. Okcu, B. (2016). İlköğretim 8. sınıf görme engelli öğrencilere ‘Yaşamımızdaki elektrik’ ünitesi ile ilgili kavramların öğretimi (Yayınlanmamış doktora tezi). Atatürk Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Erzurum
7.2. Kızılaslan, A. (2016). İlköğretim 8. sınıf görme engelli öğrencilere ‘Maddenin halleri ve ısı’ ünitesi ile ilgili kavramların öğretimi (Yayınlanmamış doktora tezi). Atatürk Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Erzurum.
7.3. Zorluoğlu, S.L. (2017). 6. sınıf görme engelli öğrencilere maddenin tanecikli yapısıyla ilgili kavramların öğretimi (Yayınlanmamış doktora tezi). Atatürk Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Erzurum.
7.4. Teke, D. (2017). Görme yetersizliğinden etkilenen bir kaynaştırma öğrencisine canlılarda enerji konusunun öğretimi (Yayınlanmamış yüksek lisans tezi). Atatürk Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Erzurum.
7.5. Yazıcı, F. (Enstitüye teslim edildi). İlköğretim 6. sınıf görme engelli öğrencilere Fen Bilimleri dersinde yer alan ‘Vücudumuzdaki sistemler’ ünitesine ilişkin kavramların öğretimi (6 Eylül 2017 tarihinde savunması var).
8.1. Sperm Hücresi
8.2. Yumurta Hücresi (Hayvan)
8.3. Yumurta Hücresi (Bitki)
8.4. Zigot (Hayvan)
8.5. Zigot (Bitki)
8.6. Embriyo (Bitki)
8.7. Teka
8.8. Bölünerek Üreme
8.9. Tomurcuklanma
9.1. Bitki ve Hayvanlarda Üreme, Büyüme ve Gelişme Ünitesi Öğretmen Kılavuzu
9.2. Madde ve Isı Ünitesi Öğretmen Kılavuzu
9.3. Elektriğin İletimi Ünitesi Öğretmen Kılavuzu
10.1.5. Ünite Ders Bilgi Paketi 1 Video
10.2.5. Ünite Ders Bilgi Paketi 2 Video
10.3.5. Ünite Ders Bilgi Paketi 3 Video
10.4.5. Ünite Ders Bilgi Paketi 4 Video
10.5.5. Ünite Ders Bilgi Paketi 5 Video
10.6.5. Ünite Ders Bilgi Paketi 6 Video
10.7.5. Ünite Ders Bilgi Paketi 7 Video
10.8.5. Ünite Ders Bilgi Paketi 8 Video
10.9.6. Ünite Ders Bilgi Paketi 1 Video
10.10.6. Ünite Ders Bilgi Paketi 2 Video
10.11.6. Ünite Ders Bilgi Paketi 3 Video
10.12.6. Ünite Ders Bilgi Paketi 4 Video
10.13.6. Ünite Ders Bilgi Paketi 5 Video
10.14.6. Ünite Ders Bilgi Paketi 6 Video
10.15.7. Ünite Ders Bilgi Paketi 1 Video
10.16.7. Ünite Ders Bilgi Paketi 2 Video
10.17.7. Ünite Ders Bilgi Paketi 3 Video
10.18.7. Ünite Ders Bilgi Paketi 4 Video
10.19.7. Ünite Ders Bilgi Paketi 5 Video

Proje Kapsamı Dışındaki Yayınlar


B.1. Bülbül, M.Ş.; & Sözbilir, M. (baskıda). Engelsiz STEM eğitimi. S. Çepni (Edt.). Kuramdan uygulamaya STEM eğitimi içinde (ss.xx-xx). Ankara: Pegem Akademi.
D.1. Sözbilir, M., Gül, Ş., Okcu, B., Yazıcı, F., Kızılaslan, A., Zorluoğlu, S.L., & Atila, G. (2015). Görme yetersizliği olan öğrencilere yönelik fen eğitimi araştırmalarında eğilimler. Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 15(1), 218-241.
D.2. Yazıcı, F., Okcu, B., & Sözbilir, M. (2015). Ailelerin görme yetersizliği olan çocuklarına yönelik gelecek kaygıları. Ege Eğitim Dergisi, 16(1), 142-164.
D.3. Kızılaslan, A., Zorluoğlu, S. L., Yücel A., Sözbilir, M. (2016). Yeti yitimi modellerinin tarihsel süreci. Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 16(1), 183-197.
D.4. Okcu, B., & Sözbilir, M. (2016). 8. sınıf görme engelli öğrencilere “yaşamımızdaki elektrik” ünitesinde “elektrik motoru yapalım” etkinliği. Çukurova Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 44(2), 23-48.
D.5. Okcu, B., Yazıcı, F., & Sözbilir, M. (2016). Ortaokul düzeyindeki görme engelli öğrencilerin okuldaki öğrenim sürecine dair görüşleri. Amasya Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 5(1), 51-83. doi:10.17539/aej.57861.
D.6. Okcu, B., & Sözbilir, M. (2016). 8. sınıf görme engelli öğrencilere “Yaşamımızdaki Elektrik” ünitesinin öğretimi: Mıknatıs yapalım etkinliği. Bayburt Eğitim Fakültesi Dergisi, 11(1), 202-223.
D.7. Okcu, B., & Sözbilir, M. (2016). 8. sınıfta görme yetersizliği olan öğrencilere yaşamımızdaki elektrik ünitesinin öğretimi: “Nasıl ışık saçar? Nasıl ısınır?” etkinliği. Fen Bilimleri Öğretimi Dergisi, 4(1), 76-93.
D.8. Zorluoğlu, S. L., Sözbilir, M., Kızılaslan, A. (2016). Görme yetersizliğinden etkilenen bireylerin bilimsel okuryazarlıkları hakkında öğretmen eğitimcilerinin görüşleri. Çukurova Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 45(2), 209-242.
D.9. Zorluoğlu, S. L., & Sözbilir, M. (2017). Birbiri içinde çözünmeyen sıvılarda yoğunluk kavramının görme yetersizliğinden etkilenen öğrencilere öğretimi. Eğitimde Kuram ve Uygulama, 13(2), 211-231.
D.10. Okcu, B., & Sözbilir, M. (2017). Görme yetersizliği olan öğrencilere yönelik bir etkinlik tasarımı: sigorta nedir?, Araştırma Temelli Etkinlik Dergisi, 7(1), 42-50.
D.11. Zorluoğlu, S.L., & Sözbilir, M. (2017). Görme yetersizliği olan öğrencilerin öğrenmelerini destekleyici ihtiyaçlar. Trakya Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 7(2), 659-682. doi:10.24315/trkefd.279369
E.1. Zorluoğlu, L.S., Sözbilir, M., & Kızılaslan, A.(2016, May). Görme yetersizliği olan öğrencilere maddenin tanecikli yapısı etkili öğrenmesine yöenlik material geliştirme: Katı-sıvı-gaz analoji düzeneği. [Developing material for effective learning the concept of particulate nature of matter to visually impaired students]. Paper presented at the International Conference Effective Leadership and Management in Inclusive Schools: Teacher Training and Vocational Education, Arts and Sports (ELMIS 2016: TT and VAS), Konya, Turkey.
E.2. Kızılaslan, A., Zorluoğlu, S. L.,& Sözbilir, M. (2016, May). Görme yetersizliği olan öğrencilere termometre kavramı öğretimine yönelik bir etkinlik [An activity for teaching thermometer concept to visually impaired students]. Paper presented at the International Conference Effective Leadership and Management in Inclusive Schools: Teacher Training and Vocational Education, Arts and Sports (ELMIS 2016: TT and VAS), Konya, Turkey.
E.3. Zorluoğlu, L.S., Kızılaslan, A., & Sözbilir, M. (2016, September). An instructional design for teaching particulate nature of matter to visually impaired students. Poster presented at the 13rd European Conference on Research in Chemical Education (13rd ECRICE), Barcelona, Spain.
E.4. Kizilaslan, A., & Sozbilir, M. (2017, June). An instructional design to teach concepts regarding phases of matter to visually impaired students. Paper presented at the 7th Eurovariety (European Variety in University Chemistry Education), Belgrade, Serbia.
F.1. Zorluoğlu, S.L., Yurtçu, M., & Sözbilir, M. (2014, Eylül). Görme engelli bireylerin bilimsel okuryazarlıkları hakkında akademisyen görüşleri. XI. Ulusal Fen Bilimleri ve Matematik Eğitimi Kongresinde sunulan sözlü bildiri, Adana.
F.2. Okcu, B., Yazıcı, F., & Sözbilir, M. (2014, Eylül). Ortaokul düzeyindeki görme engelli öğrencilerin okuldaki öğrenim sürecinde karşılaştıkları sorunlar. XI. Ulusal Fen Bilimleri ve Matematik Eğitimi Kongresinde sunulan sözlü bildiri, Adana.
F.3. Yazıcı, F., Okcu, B., & Sözbilir, M. (2014, Eylül). Görme engelli çocuğa sahip ailelerin çocuklarına yönelik gelecek kaygıları. XI. Ulusal Fen Bilimleri ve Matematik Eğitimi Kongresinde sunulan sözlü bildiri, Adana.
F.4. Kızılaslan, A., Atila, G., & Sözbilir, M. (2014, Eylül). Görme engellilerin fen kavramlarını öğrenme güçlükleri. XI. Ulusal Fen Bilimleri ve Matematik Eğitimi Kongresinde sunulan sözlü bildiri, Adana.
F.5. Sözbilir, M., Gül, Ş., Yazıcı, F., Zorluoğlu, S.L., Kızılaslan, A., Okcu, B., & Atila, G. (2014, Eylül). Türkiye ve dünyada görme engellilere yönelik yapılan araştırmaların içerik analizi. XI. Ulusal Fen Bilimleri ve Matematik Eğitimi Kongresinde sunulan sözlü bildiri, Adana.
F.6. Okcu, B. & Sözbilir, M. (2015, Eylül). 8. Sınıf görme engelli öğrencilere “yaşamımızdaki elektrik” ünitesinde etkinliğe dayalı öğretim: “mıknatıs yapalım etkinliği”. 2. Ulusal Fizik Eğitimi Kongresinde sunulan sözlü bildiri, Ankara.
F.7. Sözbilir, M., & Okcu, B., (2016, Eylül). 8. sınıf görme engelli öğrencilere etkinlik tabanlı öğretim: ‘elektrik motoru yapalım’ etkinliği. 12.Ulusal Fen Bilimleri ve Matematik Eğitimi Kongresinde sunulan sözlü bildiri, Trabzon.